Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  37 văn bản Trang: 1 2
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 93/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 sửa đổi Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
2 95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính hoạt động khoa học và công nghệ
3 96/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
4 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
5 83/2014/NĐ-CP 03/09/2014 Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
6 76/2014/NĐ-CP 29/07/2014 Nghị định 76/2014/NĐ-CP ngày 29/07/2014 của Chính phủ hướng dẫn Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
7 71/2014/NĐ-CP 21/07/2014 Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
8 56/2014/QH13 24/06/2014 Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014
9 54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan 2014
10 55/2014/QH13 23/06/2014 Luật bảo vệ môi trường 2014
11 53/2014/QH13 23/06/2014 Luật Công chứng 2014
12 52/2014/QH13 19/06/2014 Luật Hôn nhân và gia đình 2014
13 47/2014/QH13 16/06/2014 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014
14 59/2010/QH12 27/11/2010 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
15 64/2010/QH12 24/11/2010 Luật tố tụng hành chính
16 57/2010/QH12 15/11/2010 Luật thuế bảo vệ môi trường
17 10532/BTC-NSNN 09/09/2008 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN