Xuất nhập khẩu

Tăng cường phối hợp ngăn chặn, điều tra buôn lậu

Tăng cường phối hợp ngăn chặn, điều tra buôn lậu

Từ ngày 10/3/2018, Nghị định số 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 01/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp ...
Xuất khẩu nông sản Việt: Hàng rau quả bứt phá

Xuất khẩu nông sản Việt: Hàng rau quả bứt phá

Năm 2017 được coi là một năm thành công của hoạt động xuất nhập khẩu nói chung với kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lần đầu tiên cán mốc 400 tỷ USD. Trong đó, hàng nông sản với trị giá đạt ...