Hải quan Việt Nam

Hướng dẫn xử lý hoàn thuế GTGT nộp thừa

Hướng dẫn xử lý hoàn thuế GTGT nộp thừa

Trước vướng mắc của Hải quan một số tỉnh, thành phố trong công tác hoàn thuế GTGT, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện hoàn thuế GTGT trong trường ...
Niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan

Niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan

Đó là nội dung mà Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các chi cục hải quan có trách nhiệm phổ biến, công khai, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên ...