Hải quan Việt Nam

Công khai, minh bạch thông tin trong phối hợp thu ngân sách

Công khai, minh bạch thông tin trong phối hợp thu ngân sách

Công tác phối hợp thu ngân sách giữa 3 bên là Hải quan, DN và ngân hàng đã góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa và giảm chi phí phát sinh cho DN, đồng thời là bước tiến mạnh mẽ trong cải cách ...
Hướng dẫn xử lý hoàn thuế GTGT nộp thừa

Hướng dẫn xử lý hoàn thuế GTGT nộp thừa

Trước vướng mắc của Hải quan một số tỉnh, thành phố trong công tác hoàn thuế GTGT, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện hoàn thuế GTGT trong trường ...
Niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan

Niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan

Đó là nội dung mà Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các chi cục hải quan có trách nhiệm phổ biến, công khai, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên ...