Hải quan Việt Nam

Hội nghị tập huấn Biểu thuế năm 2018

Hội nghị tập huấn Biểu thuế năm 2018

Ngày 15/12/2017, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ công chức trong toàn Ngành nắm vững những nội dung thay đổi trong các Biểu thuế, các điều kiện và thủ tục áp dụng các chương ...