Hải quan Việt Nam

Nhôm phế liệu có thuế nhập khẩu 0%

Nhôm phế liệu có thuế nhập khẩu 0%

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Hợp kim nhôm Anglo Asia Việt Nam về việc áp thuế NK nhôm phế liệu và thuế XK nhôm hợp kim, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng nhôm phế liệu thuộc NK nhóm 76.02, nhôm ...
Khi nào kiểm tra báo cáo quyết toán tại doanh nghiệp?

Khi nào kiểm tra báo cáo quyết toán tại doanh nghiệp?

Bạn đọc gửi đến Báo Hải quan câu hỏi về việc nộp báo cáo quyết toán hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu và việc cơ quan Hải quan kiểm tra quyết toán với DN. Vấn đề này được Cục Hải quan ...