Hải quan Bình Phước

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước tổ chức đi thăm hỏi các gia đình cán bộ, công chức đang công tác tại Cục thuộc diện gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước tổ chức đi thăm hỏi các gia đình cán bộ, công chức đang công tác tại Cục thuộc diện gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể của Cục Hải quan ...