Hải quan Bình Phước

Thêm một kênh thanh toán mới cho người nộp thuế

Thêm một kênh thanh toán mới cho người nộp thuế

Thực hiện Đề án nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 Doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động nộp tiền thuế tại bất kỳ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi ...
Kiểm tra chuyên ngành chưa nhiều cải thiện

Kiểm tra chuyên ngành chưa nhiều cải thiện

Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả sau hơn một năm thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg và Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với ...