Tin tức

Xóa nợ thuế: Khó vẫn có cách giải

Xóa nợ thuế: Khó vẫn có cách giải

(HQ Online)-Nợ thuế không có khả năng thu là bài toán khó giải của ngành Tài chính nhiều năm nay do vướng quy định của pháp luật. Nếu không xóa nợ, cộng với tiền phạt chậm nộp, khoản nợ thuế ngày ...