Tin tức

THÔNG TIN BÁO CHÍ

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Ngày 20/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/6/2018.