Tin tức

Hải quan Việt Nam tham dự SOM1 APEC 2018

Hải quan Việt Nam tham dự SOM1 APEC 2018

Từ ngày 24/02 đến ngày 04/3/2018, đoàn Hải quan Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh dẫn đầu đã tham dự cuộc họp Tiểu ban về thủ tục hải quan và một số cuộc họp bên lề trong khuôn khổ ...
Tăng cường phối hợp ngăn chặn, điều tra buôn lậu

Tăng cường phối hợp ngăn chặn, điều tra buôn lậu

Từ ngày 10/3/2018, Nghị định số 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 01/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp ...