Tin tức

Đồng Xoài chính thức trở thành thành phố

Đồng Xoài chính thức trở thành thành phố

19 giờ 30 hôm nay 30-11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Tân Khai, thuộc huyện Hớn Quản; phường ...
Thông báo về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa

Thông báo về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Căn cứ Nghị định 115/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm ...
Thông báo Về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa (lần 2)

Thông báo Về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa (lần 2)

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Căn cứ Nghị định 115/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, ...