Tin tức

Đo thời gian giải phóng hàng hóa XNK năm 2018

Đo thời gian giải phóng hàng hóa XNK năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1053/KH-HQBP ngày 25/6/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc đo thời gian giải phóng hàng XNK năm 2018. Chi cục Hải quan Chơn Thành thông báo đến tất cả các Doanh nghiệp ...
Nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2018

Nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2018

Chi cục Hải quan Chơn Thành thông báo đến tất cả các Doanh nghiệp làm thủ tục XNK tại Chi cục thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2018 (02/9/1945-02/9/2018)