Tin tức

thông báo bán đấu giá tang vật vi phạm tịch thu

thông báo bán đấu giá tang vật vi phạm tịch thu

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Để đảm bảo tài sản được đưa ra đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Nay Cục Hải quan tỉnh Bình Phước thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài ...
Sẽ tổ chức hội thao toàn ngành Hải quan vào năm 2020

Sẽ tổ chức hội thao toàn ngành Hải quan vào năm 2020

Dự kiến tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập Hải quan Việt Nam, ngành Hải quan sẽ tổ chức Hội thao toàn ngành vào năm 2020. Như vậy, sau hơn 17 năm, Tổng cục Hải quan mới tổ chức Hội thao Hải quan trên ...