Tin tức

Tiếp tục giải đáp vướng mắc về hoàn thuế

Tiếp tục giải đáp vướng mắc về hoàn thuế

Để tạo điều kiện cho hoạt động của các đơn vị, DN trong việc hoàn thuế đối với nguyên liệu, hàng hóa XNK, Tổng cục Hải quan đã chủ động giải đáp nhiều vướng mắc liên quan đến vấn đề ...