Tin tức

HẢI QUAN   Giảm thời gian thông quan nhờ quản lý rủi ro

HẢI QUAN Giảm thời gian thông quan nhờ quản lý rủi ro

Nhờ thu thập xử lý thông tin hồ sơ DN, phân tích thông tin để soi chiếu trước khi hàng đến cảng..., mỗi tháng, lực lượng Hải quan đã giải quyết thông quan cho gần 900 nghìn tờ khai XNK, tiết kiệm ...
Thông báo về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa (lần 1)

Thông báo về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa (lần 1)

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Căn cứ Nghị định 115/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, ...