Tin tức

Đậu tương NK chịu thuế suất thông thường 5%

Đậu tương NK chịu thuế suất thông thường 5%

(HQ Online)- Mặt hàng hạt đậu tương thuộc mã số 1201.90.00, theo Biểu thuế NK ưu đãi thì mặt hàng có thuế NK 0%, tuy nhiên theo Biểu thuế NK thông thường thì mặt hàng này có thuế suất thuế NK 5%. Nhiều ...