Tin tức

Xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sau đó bán sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương ...