Tin tức

thông báo bán đấu giá tang vật vi phạm tịch thu

thông báo bán đấu giá tang vật vi phạm tịch thu

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Để đảm bảo tài sản được đưa ra đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Nay Cục Hải quan tỉnh Bình Phước thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài ...