Giới thiệu

Giới thiệu về Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Giới thiệu về Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, tên giao dịch tiếng Anh là Binh Phuoc Customs Department (viết tắt là HQBP), là một cơ quan hành chính nhà nướctrực thuộc Tổng cục Hải quan, có tư cách pháp nhân, có con dấu ...
Giới thiệu Cục Hải quan Bình Phước1

Giới thiệu Cục Hải quan Bình Phước1

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, tên giao dịch tiếng Anh là Binh Phước Customs Department (viết tắt là HQBP), là một cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Tổng cục Hải quan, có tư cách pháp nhân, có con ...