Thông tin tuyên truyền

Quốc hội chính thức phê chuẩn Hiệp định CPTTP

Quốc hội chính thức phê chuẩn Hiệp định CPTTP

Chiều 12/11/2018, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.