Chỉ đạo điều hành

Định hướng đổi mới quản lý nguồn nhân lực

Định hướng đổi mới quản lý nguồn nhân lực

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I/2018 của ngành Hải quan tổ chức ngày 06/4/2018 vừa qua, đại diện Ban Cải cách, hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan đã báo cáo về triển khai các hoạt ...