Xuất nhập khẩu

Phát hiện 3.770 kg vẩy tê tê trong container hàng

Phát hiện 3.770 kg vẩy tê tê trong container hàng

Ngày 27/4/2018, thực hiện quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, Chi cục Hải quan cảng Sài gòn Khu vực 1 (Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh) chủ trì