Hải quan Việt Nam

Hải quan Việt Nam tham dự SOM1 APEC 2018

Hải quan Việt Nam tham dự SOM1 APEC 2018

Từ ngày 24/02 đến ngày 04/3/2018, đoàn Hải quan Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh dẫn đầu đã tham dự cuộc họp Tiểu ban về thủ tục hải quan và một số cuộc họp bên lề trong khuôn khổ ...