Hải quan Bình Phước

Tháng 1/2018 – Hải quan Bình Phước Thu ngân sách khả quan

Tháng 1/2018 – Hải quan Bình Phước Thu ngân sách khả quan

Qua số thu tháng 01/2018 cho thấy tình hình thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Bình Phước rất khả quan, nếu không có những biến động bất lợi thì đơn vị sẽ đạt được chỉ tiêu Bộ ...
Thêm một kênh thanh toán mới cho người nộp thuế

Thêm một kênh thanh toán mới cho người nộp thuế

Thực hiện Đề án nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 Doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động nộp tiền thuế tại bất kỳ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi ...