Tin tức

Một số quy định mới về doanh nghiệp ưu tiên

Một số quy định mới về doanh nghiệp ưu tiên

​Ngày 28/01/2019, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã ký ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 quy định áp ...
Báo Hải quan ra mắt Bản tin Chuyển động Hải quan số 1

Báo Hải quan ra mắt Bản tin Chuyển động Hải quan số 1

Kể từ tháng 1/2019, thông qua Bản tin Chuyển động Hải quan, Báo Hải quan sẽ thường xuyên gặp gỡ bạn đọc mỗi tháng một lần tại địa chỉ baohaiquan.vn với những thông tin nóng hổi nhất về hoạt ...
Nỗ lực của ngành Hải quan trong công tác thu ngân sách

Nỗ lực của ngành Hải quan trong công tác thu ngân sách

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 31/12/2018, Ngành Hải quan đã thu NSNN đạt 314.907 tỷ đồng, đạt 111,27% chỉ tiêu dự toán, đạt 107,5% chỉ tiêu phấn đấu mà Ban Cán sự Đảng Bộ Tài ...