Bưu chính, CPN, biên giới, tài sản di chuyển

TT Tên thủ tục CQ thực hiện Mức DV Lượt xem
1 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Cấp Chi cục 2 206
2 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu không nhằm mục đích thương mại Cấp Chi cục 2 143
3 Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Cấp Chi cục 2 145
4 Thủ tục hải quan đối với mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới Cấp Chi cục 2 139
5 Thủ tục hải quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu Cấp Chi cục 2 143
6 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá của người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới Cấp Chi cục 2 130
7 Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính Cấp Chi cục 2 121
8 Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu gửi quan dịch vụ bưu chính Cấp Chi cục 2 133
9 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ Cấp Chi cục 2 132
10 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ Cấp Chi cục 2 143
11 Thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ Cấp Chi cục 2 139
12 Thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ Cấp Chi cục 1 128
13 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ Cấp Chi cục 2 147
14 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế Cấp Chi cục 1 123
15 Thủ tục hải quan đối với hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại sân bay quốc tế Cấp Chi cục 2 130