Tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp

 Lấy mã khác

 Tổng số:  1 ý kiến doanh nghiệp được trả lời Trang:

Câu 1: Nhập thiết bị theo loại hình miễn thuế cho công khác thuê

» Ý kiến của Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn

Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn có nhập một số máy móc thiết bị theo loại hình nhập đầu tư miễn thuế, hiện tại công ty không có nhu cầu sử dụng và muốn cho thuê số máy móc thiết bị này cho một công ty khác tại Việt Nam? Hỏi công ty có được phép cho thuê hay không? công ty phải lam những thủ tục nào? Công ty có phải đăng ký bổ sung nghành nghề hay không? Sau khi kết thúc hợp đồng gia công, công ty có chuyển tiếp lượng nguyên vật liệu sang hợp đồng gia công khác để tiếp tục sản xuất . Vậy tờ khai chuyển tiếp này có được đưa vào báo cáo quyết toán không?