Hải quan Bình Phước »

Hải quan Việt Nam »

Giới thiệu văn bản mới »

Thông báo »

Văn bản »

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 117/2014/TT-BTC 21/08/2015 Thông tư 117/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày ...
2 6794/TCHQ-GSQL 24/07/2015 Công văn 6794/TCHQ-GSQL ngày 24/7/2015 về thủ tục XK đối với sản phẩm khí thiên nhiên dạng nén (CNG) vào doanh nghiệp chế ...
3 38/2015/NĐ-CP 24/04/2015 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu
4 36/2015/NĐ-CP 17/04/2015 Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành ...
5 19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi ...
6 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ...
7 08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm ...
8 01/2015/NĐ-CP 06/01/2015 Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 06/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm ...
9 192/2014/TT-BTC 12/12/2014 Quy định bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước
10 116/2014/NĐ-CP 04/12/2014 Nghị định 116/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Thư Viện Ảnh